NLP PRACTITIONER

NLP Practitioner er grunduddannelsen inden for NLP. Det er her du bliver praktiserende NLP udøver i dit eget liv, privat og professionelt. Omdrejningspunktet i uddannelsen er din egen tilstand og hvordan du finder ind til det der er vigtigt for dig.

Uddannelsen gennemføres med teoretiske oplæg efterfulgt af praktisk gennemgang i plenum. Derefter indøves eller gennemføres det pågældende oplæg individuelt og/eller i grupper. Der vil være løbende konstruktiv feedback fra underviser og medstuderende.

 

En del af læringen sker i tiden mellem modulerne i studiegrupper hvor det lærte stof øves i praksis. 

Udbytte:

·         Større forståelse for hvordan vi som mennesker kommunikerer

·         Viden om hvordan du opnår tillidsfuld kontakt til dem, du kommunikerer med

·         Avanceret sproglig forståelse og bevidst valg af spørgeteknik

·         Planlægge, gennemfører og evaluere specifikke mål i dit liv

·         Give konstruktiv feedback til dig selv og andre.

·         Erkende og justere strategier

·         Påvirke din tilstand, så den bliver støttende for dig

·         Forståelse for mindfulness og, hvordan du kan bruge det i din hverdag

Du vil, ved bestået prøve, blive certificeret NLP Practitioner og kan supplere det med et NLP Mindfulness Practitioner. Derudover kan du vælge at arbejde med endnu en vinkel og blive certificeret:

·         NLP Leder Practitioner.

·         NLP HR Practitioner.

·         NLP Business Practitioner.

·         NLP Salgs Practitioner.

·         NLP Coach Practitioner.

 

 

Næste kursus start:

Hverdags hold 14.3.22 – 15 dage fordelt på 5 moduler af 3 dage, mandag, tirsdag og onsdag

Prisen er: 19.995, - Inkl. moms for private

Hverdags hold 15.8.22 – 15 dage fordelt på 5 moduler af 3 dage, mandag, tirsdag og onsdag

Prisen er: 19.995, - Inkl. moms for private