MOA komplet.PNG
HVAD ER NLP

Neuro Lingvistisk Programmering - Programmering af de indre nerveveje, gennem sproget.
Igennem vores sanser modtager vi konstant informationer. Disse informationer bliver filtreret og lagret i hjernen. I hjernen omdannes det til en indre dialog, til billeder, lyde, følelser og herigennem programmerer vi en tilstand i krop og sind. Vores tilstand bliver til den information, vi sender retur, verbalt og kropsligt. Altså vores adfærd
NLP er viden om, hvordan vores filter påvirker den information, der ”trænger ind” til vores egen indre virkelighed, og hvordan vi ved hjælp af sproget kan omprogrammere det, der giver en uønsket tilstand til en ønsket tilstand, og dermed det vi kommunikerer.

NLP FORUDSÆTNINGER

Er en række overbevisninger som vi vælger at tro på. Når vi gør det kan det være svært at blive i en dårlig tilstand eller fastholde problemer.

Du kan prøve at tage et af nedestående overbevisninger og gemme den i baghovedet de næste par dage - se, hvad det gør ved din kommunikation, både med dig selv og andre

”Vi oplever ikke verden som den er, men en model af verden”

”Krop og sind hænger sammen ”

”Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd”

”Du kan ikke, ikke kommunikere”

”Jeg har respekt for andres model af verden”

”Der eksisterer ikke fiasko, kun feedback”

”Modstand er tegn på utilstrækkelig rapport”

”Det er mig der styrer min tilstand og dermed mine resultater”

”Enhver situation indeholder flere valgmuligheder, hvis noget ikke virker, så gør noget andet.”

”Fleksible mennesker og organisationer har en fordel frem for mindre fleksible”

”Mennesker har de ressourcer der skal til for at nå deres mål”

Rock Maze
Folk går
HVAD KAN NLP

NLP kan først og fremmest udvikle din forståelse for dig selv og andre. Med en dybdegående forståelse for hvad der sker i krop og sind, kan vi med en række NLP-redskaber skabe balance i livet og nå vores mål.

NLP kan skabe det kommunikative fundament i dig selv og din virksomheds organisation, som frigør ressourcer til at gøre det i hverdagen, der giver værdi.

NLP kan styrke din viden, færdigheder og kompetencer inden for:

·         Generel kommunikation – både indre og ydre.

·         Ledelse og selvledelse

·         Avanceret sproglig forståelse og bevidst valg af sprog

·         Målsætning

·         Strategier

·         Værdiafklaring       

·         Forhandling og konfliktløsning

·         Coaching

·         Balance

·         Mindfulness

NLP VED
NLP HOLSTEBRO

"Fleksible mennesker og organisationer har en fordel frem for mindre fleksible"

Jeg bruger de NLP-teknikker og redskaber der er skabt tilbage i 1970´nerne tilpasset til nutiden. Min store interesse og passion er kommunikation og samarbejdet mellem mennesker. Jeg er pragmatiker med en moderne tilgang til at få mennesker og organisationer i positiv udvikling. Jeg lykkedes fordi jeg kan tilpasse teorier til praksis og kan se hvad der skal justeres på hvis noget skal gøres bedre.

Tager du et kursus gennem NLP Holstebro giver det god mening at arbejde med det der er i din hverdag. Det kan være privat, professionelt og begge dele samtidig.

Gruppeprojekt montage