Casual Business Meeting

Medarbejder udvikling

Kontinuerlig balanceret udvikling for medarbejdere og ledere giver resultater både for virksomheden og på det personlige plan. De fleste virksomheder er afhængige af gode relationer internt og til kunder eller gæster eksternt.

Gode relationer skabes af vores evne til at lytte, forstå, fortolke og svare. Kort sagt – vores evne til at kommunikere eller ikke kommunikere.

En NLP-uddannelse er effektiv medarbejderudvikling, med fokus på praktisk anvendelig kommunikation og en lang række kraftfulde redskaber til ledelse og selvledelse.

Teamarbejde

Coaching i organisationer

Når vi sammen går ind og kigger på den interne kommunikation, kommer vi ind på de detaljer der gør forskellen i hverdagen. Det som bidrager til et sundt og godt arbejdsmiljø samtidig med at arbejdsgangene bliver mere effektive.

Udbyttet for virksomheden vil være et mere homogent arbejdsmiljø som forplanter sig i en effektiv opgaveløsning. 

Social sammenkomst

Firma arrangement

Et fyraftensmøde, et skræddersyet oplæg eller en weekend med ny læring og sociale indslag.

Det gode firma arrangement huskes for gode og sjove oplevelser samt ny viden som kan bruges i hverdagen.